· 

ATOMO neu

WV 1319, ATOMO, 2020, 80x60cm, Öl auf Leinwand
WV 1319, ATOMO, 2020, 80x60cm, Öl auf Leinwand